GRAVLEVS KLARE KILDER OG LINDENBORG Å
22-08-2018

Dato: Onsdag 22. august kl. 18.30-21

Mødested: P-pladsen 300 m nordøst for Rold Storkro ad vejen mod Rebild

Turledere: Skovrider Bendt Egede Andersen, Naturstyrelsen Himmerland og vandløbsbiolog Hans Heidemann Lassen.

OBS: Gummistøvler eller kraftige vandrestøvler anbefales, da vi skal helt ned til åen og kilderne.

I Gravlevdalen neden for Rebild bakker afsluttede Naturstyrelsen Himmerland i 2009 et stort naturprojekt, som har øget naturværdierne og ikke mindst oplevelsesværdierne i området markant. På turen vil vi både se på ådalen fra stien over Lindenborg Ås nye løb til kilderne og kildebækkene i dalsiderne og på landskabet i bakkerne, og hvordan naturen her plejes af hensyn til naturværdierne. Vi vil på turen vise frem og fortælle om området og projektets betydning for natur- og miljøforhold, og vi vil se på, hvordan naturen fortsat udvikler sig efter projektets afslutning.