NYE SLYNGNINGER OG VÅDOMRÅDER VED LERKENFELD Å
15-08-2018

Onsdag den 15. august 2018 Kl. 19-21

Mødested: Ved ejendommen Viborgvej 51, 9600 Aars.

Turleder: Miljøtekniker Ivan Holm, Rebild Kommune

OBS: Da der er vådt i området er det en fordel med vandtæt fodtøj, ligesom turen ikke er velegnet for gangbesværede.

I 2017-2018 har Rebild Kommune i samarbejde med Limfjordsrådet gennemført et vådområde-projekt på en ca. 5 km lang strækning af Lerkenfeld Å fra lidt nedenfor Løgstørvej til Vøvelholm. På ca. 3 km er åen genslynget og krydser den gamle åstrækning ca. 30 gange. På samme strækning er vandløbsbunden hævet op til 50 cm; der er lavet 15-20 gydebanker, og en lang række grøfter og dræn er lukket. Der er også lavet ca. 25 nye småsøer og en række bekkasinskrab. På de strækninger, der ikke er genslynget, er udlagt gydebanker, der også hæver bunden lidt. Kom og se det nye vådområde nu, hvor det er groet lidt til. Projektet er finansieret af EU’s Landdistriktsfond og Landbrugsministeriet.