KULTURSPOR og spøjse HISTORIER I REBILD BAKKER
13-05-2018

Søndag den 13. maj kl. 13-15

Mødested: Den østligste (øverste) P-plads på Hulvejen (Rebildvej) op mod Rebild. 

Turleder: Rebild Guide Ole Jensen

OBS: Turen er uegnet for gangbesværede og klapvogne. Medbring gerne kaffe som nydes med udsigt over ådalen. 

Pris: Kr. 25 pr person kontant eller via Mobile Pay til guiden på dagen

Turen går fra Hørgdalen ved Hulvejen til sokkelrester af Hørgdalshuset, hvor snakken falder på Max Henius, og videre til den gamle bronzefigur af Max Henius. Turen fortsætter til sokkelrester af Timandshuset og Ørnebjerghuset, Hjejlestenen og sokkelrester af Hans Nikolaj Hansens sommerhus. Neden for sommerhuset lå Kunstnerkolonien, hvor Anders Bundgaard var ankermand. På vej hjemad passerer vi Ravnkilde og går videre forbi Lars Kjærs hus tilbage til P. pladsen.